Preču katalogs
Rādīt vairāk kategoriju
LV RU
Šajā sadaļā jūs varat izlasīt arī par garantiju, atteikuma tiesībam.
Ja jums ir jautājumi, atbildes uz kuriem jūs neatradat šajā sadaļā - rakstiet mums mail@pirkums.lv

Preces apmaksas un saņemšanas termiņi
Pircējam ir pienākums norēķināties par preci trīs darba dienu laikā no brīža, kad izsūtīts rēķins apmaksai.
Ja pircējs izvēlas saņemt preci ofisā, tad pasūtīto preci nepieciešams saņemt trīs darba dienu laikā no brīža, kad www.pirkums.lv klientu apkalpošanas speciālists ir apstiprinājis, ka pasūtījums sagatavots saņemšanai.
Ja augtāk minēti nosacījumi nav izpildīti laicīgi (3 darba dienu laikā), pārdevējam ir tiesības anulēt pasūtījumu un pārdot preces citiem pircējiem. Izņēmums tikai tad, ja pircējs vienojas ar pārdēvēju par citu termiņu.

Garantija:

PIRKUMS.LV interneta veikals visām tirgotajām precēm patērētājiem nodrošina garantiju 24 mēneši
.
Kopā ar preci Jūs saņemat garantijas talonu, kurā ir minēta garantijas servisa adrese. Atsevišķām precēm tiek nodrošināta starptautiskā garantija, kas ļauj bezmaksas veikt garantijas remontu jebkurā pasaules valstī.

Atgādinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteiktas tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci. Garantijas pieprasīšanai, jums jābūt saglabāts darījumu apliecinošs dokuments — pirkuma (kases) čeks, stingrās uzskaites kvīts vai bankas maksājuma uzdevums. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos un tikai mājsaimniecībā.

Ja garantijas laikā precei tiek konstatētas tehniskas problēmas vai ražošanas defekts, tai atbilstoši ražotāja noteikumiem tiek veikts bezmaksas garantijas remonts. Šādā gadījumā ar garantijas talonu un maksājumu apliecinošu dokumentu (čeku vai rēķinu) Jūs varat vērsties tieši darbnīcā, kas norādīta garantijas talonā.

Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam Jūs rūpīgi iepazīties ar preces instrukciju, kā arī pārbaudīt, vai pareizi ir aizpildīts garantijas talons. Garantijas talons ir spēkā vienīgi tad, ja tajā pareizi un skaidri ir norādīts: preces modelis, sērijas numurs, pārdošanas datums, garantijas termiņš, skaidri redzams pārdevēja zīmogs, ir pārdevēja un pircēja paraksts. Garantijas talonā ir aizliegts veikt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt jebkurus datus - šādā gadījumā talons tiek atzīts par nederīgu.

Garantija nav spēkā šādos gadījumos:
- ja prece, kas paredzēta personisko (sociālo) vajadzību apmierināšanai, tiek izmantota peļņas gūšanai, rūpnieciskiem nolūkiem vai citiem mērķiem, ja šādiem mērķiem ražotājs vai piegādātājs garantiju nav paredzējis;
- ja prece tiek izmantota, neievērojot instrukcijā norādītos brīdinājumus vai mērķiem, kam tā nav paredzēta;
- ja uz preces ir redzamas patstāvīgi veikta remonta pazīmes vai ir veiktas izmaiņas preces konstrukcijā;
- ja ir mainīts, dzēsts vai nav nosakāms preces sērijas numurs;
- ja precei ir ārējās ietekmes izraisīti bojājumi;
- ja precei ir ārēji fiziski bojājumi, kurus radījis pats klients, stihiska nelaime, ugunsgrēks, sabiedriskie faktori, neparedzēti ārējie apstākļi;
- ja precei ir ārēji fiziski bojājumi, ko izraisījusi nestandarta un sliktas kvalitātes materiālu, rezerves daļu, piederumu un aksesuāru izmantošana.

Atgādinām, ka likuma «Par patērētāju tiesību aizsardzību» normas neattiecas uz pirkumiem, kurus veikušas juridiskās personas. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināta ražotāja noteikta garantija (parasti 1 gads).

Distances līgums un atteikuma tiesības

Iepirkšanas kartību interneta veikala Pirkums.lv nosaka LR 2014. gada 20. maijā LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu".
Jūs varat iepazīties ar www.pirkums.lv distances līguma noteikumiem, tos saglabāt vai izprintēt šeit
Jūs varat iepazīties ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 255 šeit

Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāra dienu laikā, ja puses nav vienojušās par garāku termiņu un atgriezt preci pārdēvējam. Atteikuma iesnieguma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preces atdošanu atpakaļ pārdevējam. Par preci tiek uzskatīts pilns tas iepakojums ieskaitot visas tās sastāvdaļas. Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Saglabājiet preces oriģinālo iepakojumu un visas tās sastāvdaļas, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta. Pircēja pienākums atgriezt preci pilnā komplektācijā ar veselu iepakojumu. Svarīgi! Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā patērētājam ir tiesības preci lietot tiktāl, ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos, kad prece ir bojāta, ir redzamas paviršas izturēšanās sekas, piemēram, skrāpējumi un tamlīdzīgi defekti, arī oriģināla iepakojuma bojājumi. Šādos gadījumos interneta veikals www.pirkums.lv patur sev tiesības atteikt pircējam preces atteikuma tiesību izmantošanā vai arī paturēt kompensāciju!

Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu
1) Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma.
2) Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no līguma noslēgšanas dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).
3) Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) mūs - SIA „Febia”, Piedrujas iela 11-108, Rīga, LV-1073, tālrunis +371 26542792, e-pasta adrese mail@pirkums.lv ir jāinformē par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma. Jūs varat izmantot iepriekš norādītās atteikuma veidlapas paraugu.
4) Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Atteikuma tiesību izmantošanas sekas
Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa. Ja jūs esat pieprasījis sākt pakalpojumu sniegšanu atteikuma termiņa laikā, jums ir jāapmaksā pakalpojuma sniedzējam samērīga summa, kura attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai, līdz brīdim, kad jūs mums paziņojāt par atteikšanos no šā līguma.
Atteikuma tiesību veidlapu var lejupielādēt šeit

Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:
- 20.05.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:
- preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
- preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;
- prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš (t.i. pārtikas preces u.c.)
- patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, tādām precēm, kā el.zobu birste, epilators, el.bārdas skuveklis, bārdas/matu trimmeris, el.matu griežamā mašīna, multikatls, ausīs ieliekamās audio austiņas, Bluetooth austiņas, ķermeņa kopšanas līdzekļi un citas tamlīdzīga rakstura preces, ja ir atvērts šo preču iepakojums un/vai ir bojāta drošības plombe;
- prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
- patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;
- saņemot preci ar kurjeru, lūdzu, pārliecinieties, ka iepakojums nav bojāts. Ja bojājumi ir, tad obligāti norādiet tos preces pieņemšanas aktā pie kurjera. Ņemiet vērā, ja iepakojuma defekts netiks fiksēts pieņemšanas aktā preces saņemšanas brīdī, tad tālāk mēs nevarēsim izskatīt Jūsu pretenziju par iepakojuma bojājumu un preci tajā;
- ja iepakojumam nebija bojājumu, taču, atverot to, Jūs konstatējāt, ka: 1. prece ir ārēji bojāta (piemēram, sasists ekrāns vai korpuss); 2. trūkst detaļu, kuras ir norādītas komplektā (piemēram, blenderim nav sasmalcinātāja naža, klēpjdatoram nav pievienots lādētājs), tad trīs dienu laikā pēc preces saņemšanas Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un iesniegt mums pretenziju. Visas prasības, kuras tiks iesniegtas vēlāk, netiks izskatītas;
- patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
-līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu;

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts
Šajā sadaļā sniegtā informācija ir paredzēta tikai pilngadīgām personām.
Nospiežot pogu "Piekrītu", apstiprinu, ka:
  • Man jau ir 18 gadi.
  • Vizuālā informācija, kas iekļauta šajā sadaļā, tiks izmantota tikai personīgos nolūkos un pasargāta no nepilngadīgām personām.